ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
19 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมโครงงาน , กิจกรรมอนุรักษ์ดินโลก