ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รูปแบบเครื่องแต่งกายโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
รูปแบบเครื่องแต่งกายประถมปลาย ป.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.81 KB 33686
รูปแบบเครื่องแต่งกายประถมต้น ป.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.19 KB 33711
รูปแบบเครื่องแต่งกายระดับชั้นอนุบาล 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 33692
รูปแบบเครื่องแต่งกายเตรียมอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 910.81 KB 33688
อื่นๆ
คู่มือการสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.28 KB 33784
คู่มือการดูผลการเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.8 KB 34401