คณะผู้บริหาร

นายวิทูร ม้าทอง
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

นางฟ้าเฟื่อง อริยะสุระ
ผู้จัดการโรงเรียน

นางอรอนงค์ กิตติทนนท์ชัย
อุปนายก

นางรังสีนี ปะตังทะโล
อุปนายก

นายสุรพงษ์ วัชระสุขโพธิ์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายกิตติ พิมประสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงพล ศุภศาสตร์วงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจีรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอดิศักดิ์ ทิฐิธรรมพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรมินทร์ วัชรินทร์รัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิโชค วัชระสุขโพธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ