ภาพกิจกรรม
แข่งขันหัตถกรรม 2562
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ช่วงชั้นป.๑-ป.๓    ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นป.๑-ป.๓   ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ช่วงชั้นป.๑-ป.๓   ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย   ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นป.๑-ป.๓   ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓   ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญเงิน
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย   ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย   ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นป.๑-ป.๖   ระดับเหรียญเงิน
ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญเงิน
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ช่วงชั้นป.๑-ป.๖   ระดับเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นป.๑-ป.๓   ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓   ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นป.๑-ป.๓   ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นป.๔-ป.๖   ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย   ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย   ระดับเหรียญทองแดง

โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,13:51   อ่าน 128 ครั้ง