ภาพกิจกรรม
รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
เหรียญรางวัลชนะเลิศ          6 เหรียญ
เหรียญทอง                       5 เหรียญ
เหรียญเงิน                        9 เหรียญ
เหรียญทองแดง                 3 เหรียญ

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 6 รายการ ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นป.4-6
2.รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขัน spelling Bee ระดับชั้น ป.4-6
3.รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ระดับชั้น ป.4-6
4.รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับ ป.1-6
5.รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้น ป.4-6
6.รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันศรีธานี(e-sport) ระดับชั้น ป.4-6

รางวัลระดับเหรียญทอง 5 รายการ ได้แก่
1.รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6
2.รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันรถพลังยาง ระดับชั้น ป.4-6
3.รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-6
4.รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
5.รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้น ป.4-6 (กลุ่ม2)


โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,09:36   อ่าน 423 ครั้ง