ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มเรียนออนไลน์ช่วงปิดเทอม
รายละเอียดการประมูลร้านค้าขายขนมและเครื่องดื่มในโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยาประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการโรงเรียน 18/3/2563
เปิดรับสมัครบุคลากร ครูเอกคณิตศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคลากร ครูเอกปฐมวัย
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กำหนดการกิจกรรมเดือนธันวาคม 2562
กำหนดการกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562
กำหนดการกิจกรรมเดือนตุลาคม 2562
19-20 กันยายน 2562การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยาประจำปี 2562
สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกำกับศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ยินดีต้อนรับครูภาษาจีนคนใหม่ครับ
. 6-7สิงหาคม สอบกลางภาค
ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์ครัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2562
กำหนดการกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2562
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนจุ้ยฮั้ววทยา
26 มิถุนายน 2562 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด(กำหนดการ)


13 มิถุนายน 2562 วันไหว้ครูโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยาครับ
การมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ท่านสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานและคณะกรรมการจัดงานวันฉลองชาติจีน ปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา รวม 15 ท่าน จะเดินทางมามอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา​ อำเภอโนนสูง​ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.